algemene informatie, tarieven, vergoeding, certificering en wet en regelgeving

algemene informatie

tarieven

Psychosociale Hulpverlening:
 • Uurtarief persoonlijke begeleiding € 60,-
 • Tarief online begeleiding € 20,- per 20 minuten
 • Reiskosten € 0,35 p/km
Studiebegeleiding:
 • Studiekeuze assessment € 395,-
 • Uurtarief persoonlijke begeleiding € 60,-
 • Tarief online begeleiding € 20,- per 20 minuten
 • Reiskosten € 0,35 p/km
Loopbaanbegeleiding:
 • Loopbaankeuze traject € 865,-  (excl. btw)
 • Uurtarief persoonlijke begeleiding € 90,-  (excl. btw)
 • Reiskosten € 0,35 p/km  (excl. btw)

 

wet en regelgevingen

algemene voorwaarden:

Wij hanteren  de Algemene Voorwaarden van de beroepsvereniging. (ABvC)

geheimhouding:

Vanuit onze beroepsethiek hebben wij een geheimhoudingsplicht. Inzage van jouw gegevens en informatie verstrekken aan derde doen wij alleen met jou toestemming en medeweten.
Voor meer informatie verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden.

Het dossier:

Wij maken gebruik van een cliëntendossier. Hierin omschrijven wij kort wat er tijdens een hulpverleningsgesprek besproken is en en welke afspraken er gemaakt zijn. Documenten en e-mail worden bewaard  op een locatie welke aan de wettelijke eisen voldoet.  Je kan altijd om inzage vragen of een kopie krijgen.

 

hulpverlening proces

aanmelding:

Onder aanmelding verstaan wij een kort en kosteloos gesprek (korter dan 30 minuten), telefonisch of op locatie.

intakegesprek:

Het intakegesprek is een normaal hulpverleningsgesprek waarin we onderzoeken of en hoe hulpverlening plaatst gaat vinden. Na afloop van dit gesprek maken we een hulpverleningsplan en -overeenkomst.

hulpverleningsovereenkomst:

In de hulpverleningsovereenkomst staat een inschatting van het aantal gesprekken, je hulpvraag en het verwachte verloop van de hulpverlening. Wij houden van een heldere en transparante samenwerking.

 

Vergoedingen

Informatie over vergoeding:

Binnen de basisverzekering worden gemaakte kosten niet vergoed. Psychosociale hulpverlening wordt in een aanvullende verzekering vaak gedeeltelijk of geheel vergoed. Wij adviseren dit goed na te vragen bij je verzekering. Hier vindt je een vergoedingsoverzicht van ziektekostenverzekeringen.

In veel gevallen moet je een deel zelf betalen, is dat erg?
Bij ons krijg je geen diagnose. Psychologen geven die vaak om vergoeding te krijgen.
Daarbij zijn gemaakte ziektekosten en reiskosten fiscaal aftrekbaar.
Je krijgt hulpverlening waar het christelijk geloof echt een plaats mag hebben.
Heb je niet de financiële middelen, neemt dan contact met ons op. We zoeken dan samen naar een oplossing.

Loopbaan- en studiebegeleiding komen meestal niet voor vergoeding van verzekeraars in aanmerking. Een werkgever heeft vaak mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten. Je kan loopbegeleiding doen voor je huidige werkgever wanneer je een carrière switch overweegt of wanneer je overweegt iets anders te gaan doen en niet weet wat bij jouw past.

 

Registratienummers

Registratienummers:
 • Algemene Beroepsvereniging voor Counselling: 116729
 • Kamer van Koophandel nummer: 32150670
 • AGB code: 90042535
 • Praktijkcode: 90051318
 • RBCZ licentienummer: 301179R

 

klachten

Ondanks dat wij onze uiterste best doen kwaliteit te bieden, kan het voorvallen dat u niet tevreden bent met de gang van zaken of de geboden diensten Dat vinden wij erg vervelend.

Als eerste kunt u ons zelf op de hoogte stellen en het bespreken. Mocht wij er samen niet uitkomen dan kan u via de beroeps vereniging ABVC een klacht indienen.

Elke ABvC-therapeut is op grond van de Wkkgz verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit loopt via de beroepsvereniging ABvC. De ABvC heeft dit klachtenreglement opgesteld en faciliteert bepaalde onderdelen van de klachtenregeling voor cliënten.Heeft u vragen over de aanpak van uw klacht, wilt u advies of ondersteuning hierbij? Neem dan contact op met de onafhankelijk klachtenfunctionaris, via het secretariaat van de ABvC.

Komen de beroepsvereniging en u er samen niet uit dan is er toegang tot de geschillencommissie de SCAG.

 

meldcode huiselijk geweld

Een registercounsellor hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.